Website Flevoziekenhuis

We hielpen het Flevoziekenhuis met het ontwerpen en ontwikkelen van een website waarbij de patiënt centraal staat. Om dat te kunnen bereiken hebben we vrijwel alle disciplines ingezet die we in huis hebben. We zijn trots op het resultaat!

De ambitie om een nieuwe website te lanceren leefde al langer bij het Flevoziekenhuis. In 2018 schakelden ze ons als bureau in om hen hierbij te helpen. Een mooie uitdaging en een fraaie toevoeging aan ons toch al uitgebreide zorgportfolio.

Patiëntgerichte website

In dit project stond een belangrijke verandering centraal: waar de oude website draaide om het verstrekken van zoveel mogelijk informatie, is de nieuwe website vraaggericht (en dus patiëntgericht) ontworpen. Dit zie je niet alleen in het ontwerp en de structuur terug, maar ook in alle teksten die herschreven zijn. Het hoofddoel: de vragen van de patiënt beantwoorden en deze aan de hand meenemen door de website.

UX traject

Om te denken en te ontwerpen vanuit de patiënt verzorgden we een uitgebreid UX traject. In dit traject organiseerden we onder meer werksessies en werkten we persona’s uit. De input uit die fase werd uiteindelijk verwerkt in wireframes en visuele ontwerpen.

Hoogwaardige techniek

De website realiseerden we in het open source Kunstmaan CMS, aangevuld door maatwerk en modules die we ook elders in de zorg inzetten. Met de inzet van Kunstmaan konden we optimale performance en veiligheid borgen – zeer belangrijke thema’s in de zorg – en dus ook bij het Flevoziekenhuis. Ook bood de inzet van dit CMS ons de vrijheid om – daar waar nodig – specifiek maatwerk te realiseren.

Ook interesse in een nieuwe klant- of patiëntgerichte website?

Vraag een offerte aan!